Webdesign rSc 2012 ©  Privacybeleid | Algemene voorwaarden

Home.
Het EPC ?.
GRATIS offerte.
FAQ.
Contact.
Links.

Tel : 0475/60.02.17

Email : epcasbuilt@yahoo.com

             of via contactformulier

BTW  BE 0825.510.679

Erkenning VEA  EP11576

Home.
Het EPC ?.
GRATIS offerte.
FAQ.
Contact.
Links.

 

EPC vanaf 121 €

studio / appartement /

rijwoning / enz...

BTW incl. / Geen meerprijzen !

 

Home

Vraag hier meteen prijs.

GRATIS offerte
Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen de fysieke of rechtspersoon die de EPC-as-BUILT diensten besteld (hierna de Klant genoemd) en anderzijds EPC-as-BUILT.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die per email aan epcasbuilt@yahoo.com worden geplaatst.

 

De EPC-as-BUILT diensten worden enkel op het Vlaams grondgebied gepresteerd.

De voorstelling op de website van EPC-as-BUILT diensten en de beschrijving ervan of enig ander communicatiemiddel, binden EPC-as-BUILT niet en vormen geen aanbod in burgerrechterlijke zin van het woord.  M.a.w. het volstaat niet om een formulier in te vullen op de website om een contract af te sluiten.  

De bestelling van prestaties wordt steeds na telefonische afspraken, schriftelijk of per mail bevestigd.

 

De uitvoeringsdatum van EPC-as-BUILT diensten wordt per telefoon of per e-mail aan de klant medegedeeld, rekening houdend met de beschikbare ogenblikken die hij bij de bestelling worden medegedeeld.

EPC-as-BUILT neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor de bewaring van het certificaat.

Het is bijgevolg de verantwoordelijkheid van de Klant om het certificaat te bewaren.

Het EPC-certificaat wordt aan de Klant in 2 exemplaren op papier overgemaakt.

Indien gewenst kan op eenvoudige vraag ook het certificaat digitaal worden doorgestuurd per mail.

 

Het resultaat van het EPC-certificaat heeft uitsluitend betrekking op de vaststellingen die werden gedaan door de energiedeskundigde van EPC-as-BUILT op het ogenblik van de opname of vaststellingen.

Om de EPC-as-BUILT diensten in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren, dient de Klant aan de energiedeskundige van EPC-as-BUILT:

- alle voorhanden zijnde documenten van het gebouw, verwarming- en sanitaire installaties ter beschikking stellen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opname of vaststellingen.

- erop letten de toegang te bekomen en eventuele toegangsformaliteiten te vervullen, met de energiedeskundige mee te gaan, hem de richtlijnen mee te delen die moeten nageleefd worden binnen het gebouw (bv. Appartementsgebouw), en tot de diverse individuele en collectieve verwarmings- en sanitaire installaties toegang te verlenen.

- erop te letten dat er een afgevaardigde van de Klant of de Klant zelf ter plaatse aanwezig is die de nodige toegangen verleent en die de te controleren toestellen zo nodig kan doen functioneren.

In het algemeen dient de Klant erop te letten de nodige maatregelen te treffen teneinde elk beletsel voor de goede uitvoering van de uit te voeren vaststellingen weg te nemen of op te lossen.